หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ► ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า

 ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า

บนถนนทอดยาวไกล คดโค้งไปตามขุนเขาน้อยใหญ่ เติมแต่งด้วยหมู่บัวตองสดสวย ในอ้อมกอดอารีของชนชาวไทยใหญ่ และชนกลุ่มน้อยหลากเผ่า เป็นเสน่ห์ให้ "แม่ฮ่องสอน" ครองใจนักเดินทางตราบจนทุกวันนี้

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันแสนโรแมนติก คือ "ปางอุ๋ง" หมู่บ้านเล็กๆ ที่ยากเข้าถึง แต่กลับเปี่ยมด้วย "ความทรงจำ" ของสายหมอกเย็นยะเยียบระเรี่ยเหนือเวิ้งน้ำใหญ่ ล้อมรอบด้วยทิวสนสองใบ สนสามใบที่บิดตัวอย่างขี้เกียจ แสงแรกแย้มแห่งวันส่องผ่านทิวสนเขียวชอุ่ม สะท้อนทาบผิวน้ำเป็นสีเขียวสดใส

"ปางอุ๋ง" หรือ โครงการพระราชดำริ (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ปางตอง ๒ ตั้งอยู่ที่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา ปัจจุบันสวยงามด้วยพืชพรรณดอกไม้เมืองหนาวหลากสี และสมุนไพรต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศหนาวเย็น มีบ่อเพาะสัตว์ประจำถิ่น เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ หรือจะเที่ยวชมวิถีชาวเขา ชิมกาแฟสดจากสวน และดื่มด่ำกับทัศนีภาพรอบด้าน


ขอบคุณ: คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ศาสตราจารย์นายเพทย์ปิติ พลังวชิรา และคุณวุฒิชัย หาญพานิช บริษัท เพื่อนท่องเที่ยว จำกัด

รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า

บนถนนทอดยาวไกล คดโค้งไปตามขุนเขาน้อยใหญ่ เติมแต่งด้วยหมู่บัวตองสดสวย ในอ้อมกอดอารีของชนชาวไทยใหญ่ และชนกลุ่มน้อยหลากเผ่า เป็นเสน่ห์ให้ "แม่ฮ่องสอน" ครองใจนักเดินทางตราบจนทุกวันนี้

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันแสนโรแมนติก คือ "ปางอุ๋ง" หมู่บ้านเล็กๆ ที่ยากเข้าถึง แต่กลับเปี่ยมด้วย "ความทรงจำ" ของสายหมอกเย็นยะเยียบระเรี่ยเหนือเวิ้งน้ำใหญ่ ล้อมรอบด้วยทิวสนสองใบ สนสามใบที่บิดตัวอย่างขี้เกียจ แสงแรกแย้มแห่งวันส่องผ่านทิวสนเขียวชอุ่ม สะท้อนทาบผิวน้ำเป็นสีเขียวสดใส

"ปางอุ๋ง" หรือ โครงการพระราชดำริ (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ปางตอง ๒ ตั้งอยู่ที่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา ปัจจุบันสวยงามด้วยพืชพรรณดอกไม้เมืองหนาวหลากสี และสมุนไพรต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศหนาวเย็น มีบ่อเพาะสัตว์ประจำถิ่น เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ หรือจะเที่ยวชมวิถีชาวเขา ชิมกาแฟสดจากสวน และดื่มด่ำกับทัศนีภาพรอบด้าน


ขอบคุณ: คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ศาสตราจารย์นายเพทย์ปิติ พลังวชิรา และคุณวุฒิชัย หาญพานิช บริษัท เพื่อนท่องเที่ยว จำกัด

*แก้ไขวันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา 15:57 น., โดย ninera
 
Maehongson
วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 15:48 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
กาแฟสดจากสวน ปลูกเอง ตำเอง คั่วเอง

กาแฟสดจากสวน ปลูกเอง ตำเอง คั่วเอง


 
Maehongson
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10:11 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
โฮมสเตย์ที่ปางอุ๋ง

โฮมสเตย์ที่ปางอุ๋ง


 
Maehongson
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10:17 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
ขอบคุณขัอมูลและภาพครับ


 
ninera
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 11:40 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
ประวัติและความเป็นมาโครงการพระราชดำริปางตอง 2(ปางอุ๋ง)

เนื่องจากป่าธรรมชาติบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำปางตองใหม่หรือฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมามีการบุกรุกทำลายเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ สภาพป่าที่เสื่อมโทรมไม่สามารถจะฟื้นขึ้นเองตามธรรมชาติได้ทันกับความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ้าปล่อยให้สภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ก็จะมีผลเสียและกระทบกระเทือนมาสู่บริเวณลุ่มน้ำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับพลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำปางตองใหม่หรือฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมป่าไม้ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) จึงได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา นอกจากนั้นโครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ยังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของโครงการฯ อยู่บนพื้นที่สูง ชนิดป่าเป็นป่าดิบเขา สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มัทัศนียภาพที่สวยงาม อันประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทิวสนและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สามารถศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ ตามพระราชเสาวนีย์

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ประมาณ 25,000 คน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ประวัติและความเป็นมาโครงการพระราชดำริปางตอง 2(ปางอุ๋ง)

เนื่องจากป่าธรรมชาติบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำปางตองใหม่หรือฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมามีการบุกรุกทำลายเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ สภาพป่าที่เสื่อมโทรมไม่สามารถจะฟื้นขึ้นเองตามธรรมชาติได้ทันกับความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ้าปล่อยให้สภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ก็จะมีผลเสียและกระทบกระเทือนมาสู่บริเวณลุ่มน้ำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับพลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำปางตองใหม่หรือฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมป่าไม้ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) จึงได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา นอกจากนั้นโครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ยังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของโครงการฯ อยู่บนพื้นที่สูง ชนิดป่าเป็นป่าดิบเขา สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มัทัศนียภาพที่สวยงาม อันประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทิวสนและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สามารถศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ ตามพระราชเสาวนีย์

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ประมาณ 25,000 คน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง*แก้ไขวันที่: 16-Aug-2009 12:36:38, โดย maehongson
 
maehongson
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 12:10 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
ไม่ได้เข้ามาดูหลายวัน วันนี้วันหยุดเลยเข้ามาชม เห็นแล้วอยากไปเที่ยวจังคะ


 
nut
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 12:25 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
ปางอุ๋ง...แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง...แม่ฮ่องสอน


 
maehongson
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 12:59 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ ปางอุ๋ง...เวิ้งน้ำ สายหมอก ใบสน และตะวันบนฟ้า
www.maehongsonnews.com

www.maehongsonnews.com


 
Maehongson
วันที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 12:49 น.

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวทริปท่องเที่ยว

 Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง - ตรัง
Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง เปิดสวนให้เข้าชม ต้อนรับวันแห่งความรัก เป็นจุดเช็คอ...

 สวนลุงเวศน์สวนดอกไม้ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรีจังหวัดตรัง - ตรัง
สวนลุงเวศน์ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง สวนดอกไม้ที่ใหญ่สุดในภาคใต้ ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเ...

 สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร - ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่ จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา ...

 ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป... - สุราษฎร์ธานี
เมื่อพูดถึงเกาะสมุยก็จะนึกถึงเกาะที่น่าท่องเที่ยว มีทะเลสวยๆ มีต้นมะพร้าวเยอะๆ มีลิงปีนต้นมะพร้าว ...

 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน - ตรัง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จา...

 ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ ปีนเขา ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ - ตรัง
ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ ทะเลหมอกแห่งแรกของเมืองตรัง อากาศดี วิวหลักล้าน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และ ชม...

 จุดชมวิว เสม็ดนางชี Unseen ของพังงา - พังงา
เสม็ดนางชี คำนี้มีความหมายมาจากอะไร ? เสม็ด ในภาษาใต้ เหม็ด/หมด,เหม็ดผ้า(ยกผ้าขึ้น) และ นางชี คือแม่...

 เขาศูนย์ สุดยอดทะเลหมอก - นครศรีธรรมราช
ถ้านึกถึงทะเลหมอกอากาศเย็นๆ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ แต่ที่นี่ เขาศูนย์ ทะเลหมอกภาค...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)