อีเมล์ใช้สำหรับยืนยันการสมัครสมาชิก
บุคคลทั่วไป ช่างถ่ายภาพ