เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอท คอม จัดทำขึ้นเพื่อ
 • แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยการส่งรูปภาพหรือบทความ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ทริปการท่องเที่ยว จุดชมวิวระหว่างทาง
 • แนะนำร้านอาหารอร่อย ๆ ภัตตาคารรสเลิศ พิพิธภัณฑ์เสริมความรู้ ที่พักที่ถูกใจบรรยากาศดี ๆ โดยแยกตามจังหวัด และ แยกตามหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
 • สร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
 • สมาชิกด้วยกันหรือบุคคลทั่วไปสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้
 • เพื่อเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ของคนไทยด้วยกันเองและสร้างจุดขายแห่งความเป็นสยามเมืองยิ้ม
 • ยินดีให้บุคคลทั่วไปหรือตากล้องทั่วประเทศไทยส่งรูป เพื่อแนะนำผลงานของตัวเองได้ โดยรูปที่ส่งจะต้องติดอยู่ในหมวดของเวบไซต์เท่านั้น หากตรวจดูภายหลังแล้วว่านำไปใช้ผิดประเภท ผู้ดูแลเวบมีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมหรืออาจโดนแบน username ที่ใช้งานได้
 • ลิขสิทธิ์ในรูปภาพหรือบทความต่างๆในเวบเป็นของผู้เขียนและเวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอท คอม ร่วมกัน

เงื่อนไขการใช้งาน
 • อ่านเงื่อนไขการใช้งาน อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง
 • การส่งรูป ขอให้เป็นรูปที่ท่านเป็นคนถ่ายเอง หรือเป็นเจ้าของรูป
 • ถ้าท่านนำรูปภาพของผู้อื่นมาเผยแพร่ กรุณาขออนุญาติเจ้าของผลงานก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง มิฉะนั้น ผู้ดูแลเวบมีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมหรืออาจโดนแบน username ที่ใช้งานได้
 • ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด
 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฎใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิงค์ ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ
 • เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์
 • เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา เป็นของผู้เขียนและ เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ร่วมกัน โดย เที่ยวเมืองไทย 360 องศา สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี
 • สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา หากมีการกระทำผิด เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามเห็นสมควร
 • เที่ยวเมืองไทย 360 องศา สัญญาว่าจะดูแลข้อมูลต่างๆที่มี ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก อย่างดีที่สุด ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Hardware, Virus, Hacker เป็นต้น
 • สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
 • สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป เที่ยวเมืองไทย 360 องศา
 • เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
 • กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่นที่ค้นหาข้อมูล
เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน