หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดตรัง ► พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน

 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำปะเหลียน อีกทั้งสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้สิ้นยุคความเฟื่องฟูไปแล้ว แต่ยังเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและบทเรียนสำคัญ จึงเห็นว่าเตาถ่านนั้น คู่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตถ่าน พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน  ตำบลสุโสะ เป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน เพื่อไม่ให้หายไปจากความทรงจำ บริเวณพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยตัวอาคารและเตาเผาถ่านโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีต พิพิธภัณฑ์นี้ได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

               จากการบอกเล่าของชาวบ้านในบริเวณนั้น เคยมีการประกอบอาชีพผลิตถ่านไม้โกงกางซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถ่านไม้ที่มีคุณภาพที่สุด ต่อมาเมื่อสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนได้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 (เรื่อง การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน) เตาถ่านต่างๆ จึงหยุดใช้งานและอยู่ในสภาพทรุดโทรม ต่อมานายก อบจ.ตรังได้ทราบว่าเตาถ่านและที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของนางห้อง เทพวารินทร์ (ป้าห้อง) นายก อบจ.ตรังจึงได้เดินทางไปพบกับป้าห้องที่บ้านโดยมีนายโรจน์ เก้าเอี้ยน ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นผู้นำทางไป

               ป้าห้องได้เล่าว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ที่ป้าห้องประกอบกิจการผลิตถ่านไม้โกงกางและเคยมีเตาถ่านอยู่ถึง 8 ลูก แต่เตาถ่านลูกอื่นๆ ได้ถูกรื้อไปเพื่อนำอิฐไปขายให้แก่ผู้ก่อสร้างรีสอร์ท จนในปัจจุบันเหลือเตาถ่านอยู่เพียงลูกเดียว นอกจากนี้ ป้าห้องยังได้เล่าให้นายก อบจ.ตรังทราบด้วยว่าป้าห้องเองก็มีเจตจำนงที่จะอนุรักษ์เตาถ่านไว้เช่นกันและเมื่อได้ทราบว่านายก อบจ.ตรังมีความประสงค์เดียวกันจึงมีความยินดีที่จะบริจาคที่ดินพร้อมเตาถ่านให้ อบจ.ตรังไปดำเนินโครงการ
    
         "..ลุงทำงานที่หลุมถ่านนี้มาตั้งแต่อายุสิบกว่าปี ตอนนี้เจ็ดสิบสองแล้ว เรียกว่าอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิต เริ่มแรกก็แบกไม้โกงกางเข้าเตาถ่าน ทำงานจนเถ้าแก่ไว้ใจ ให้ไปคุมขายถ่านที่เบตง ก่อนที่จะเลิกไปเพราะกฎหมายยกเลิกสัมปทาน..ตอนที่เขาคิดสร้างพิพิธภัณฑ์ เขามาชวนลุงเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชาวเตาถ่าน ลุงไม่คิดเลยว่าเขาจะปั้นรูปลุงไว้ด้วย ลุงดีใจมาก..."
เรื่องเล่าจาก "ลุง สหัส  เสียมไหม"  คนเผ่าถ่านแห่งสุโสะ

อ้างอิงข้อมูล : http://www.museumthailand.com/th/2482/storytelling/พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน/

ข้อมูลการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
075 218 985

แผนที่บน Google Map https://goo.gl/maps/ckEeU4K6owq

รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำปะเหลียน อีกทั้งสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้สิ้นยุคความเฟื่องฟูไปแล้ว แต่ยังเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและบทเรียนสำคัญ จึงเห็นว่าเตาถ่านนั้น คู่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตถ่าน พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน  ตำบลสุโสะ เป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน เพื่อไม่ให้หายไปจากความทรงจำ บริเวณพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยตัวอาคารและเตาเผาถ่านโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีต พิพิธภัณฑ์นี้ได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

               จากการบอกเล่าของชาวบ้านในบริเวณนั้น เคยมีการประกอบอาชีพผลิตถ่านไม้โกงกางซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถ่านไม้ที่มีคุณภาพที่สุด ต่อมาเมื่อสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนได้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 (เรื่อง การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน) เตาถ่านต่างๆ จึงหยุดใช้งานและอยู่ในสภาพทรุดโทรม ต่อมานายก อบจ.ตรังได้ทราบว่าเตาถ่านและที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของนางห้อง เทพวารินทร์ (ป้าห้อง) นายก อบจ.ตรังจึงได้เดินทางไปพบกับป้าห้องที่บ้านโดยมีนายโรจน์ เก้าเอี้ยน ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นผู้นำทางไป

               ป้าห้องได้เล่าว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ที่ป้าห้องประกอบกิจการผลิตถ่านไม้โกงกางและเคยมีเตาถ่านอยู่ถึง 8 ลูก แต่เตาถ่านลูกอื่นๆ ได้ถูกรื้อไปเพื่อนำอิฐไปขายให้แก่ผู้ก่อสร้างรีสอร์ท จนในปัจจุบันเหลือเตาถ่านอยู่เพียงลูกเดียว นอกจากนี้ ป้าห้องยังได้เล่าให้นายก อบจ.ตรังทราบด้วยว่าป้าห้องเองก็มีเจตจำนงที่จะอนุรักษ์เตาถ่านไว้เช่นกันและเมื่อได้ทราบว่านายก อบจ.ตรังมีความประสงค์เดียวกันจึงมีความยินดีที่จะบริจาคที่ดินพร้อมเตาถ่านให้ อบจ.ตรังไปดำเนินโครงการ
    
         "..ลุงทำงานที่หลุมถ่านนี้มาตั้งแต่อายุสิบกว่าปี ตอนนี้เจ็ดสิบสองแล้ว เรียกว่าอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิต เริ่มแรกก็แบกไม้โกงกางเข้าเตาถ่าน ทำงานจนเถ้าแก่ไว้ใจ ให้ไปคุมขายถ่านที่เบตง ก่อนที่จะเลิกไปเพราะกฎหมายยกเลิกสัมปทาน..ตอนที่เขาคิดสร้างพิพิธภัณฑ์ เขามาชวนลุงเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชาวเตาถ่าน ลุงไม่คิดเลยว่าเขาจะปั้นรูปลุงไว้ด้วย ลุงดีใจมาก..."
เรื่องเล่าจาก "ลุง สหัส  เสียมไหม"  คนเผ่าถ่านแห่งสุโสะ

อ้างอิงข้อมูล : http://www.museumthailand.com/th/2482/storytelling/พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน/

ข้อมูลการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
075 218 985

แผนที่บน Google Map https://goo.gl/maps/ckEeU4K6owq

ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 02:58 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 02:59 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:00 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:00 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:00 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:00 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:01 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:01 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:02 น.

ความคิดเห็นที่ 9
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:02 น.

ความคิดเห็นที่ 10
 
รูปภาพของ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 03:02 น.
อ่านต่อทั้งหมด...

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวทริปท่องเที่ยว

 Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง - ตรัง
Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง เปิดสวนให้เข้าชม ต้อนรับวันแห่งความรัก เป็นจุดเช็คอ...

 สวนลุงเวศน์สวนดอกไม้ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรีจังหวัดตรัง - ตรัง
สวนลุงเวศน์ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง สวนดอกไม้ที่ใหญ่สุดในภาคใต้ ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเ...

 สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร - ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่ จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา ...

 ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป... - สุราษฎร์ธานี
เมื่อพูดถึงเกาะสมุยก็จะนึกถึงเกาะที่น่าท่องเที่ยว มีทะเลสวยๆ มีต้นมะพร้าวเยอะๆ มีลิงปีนต้นมะพร้าว ...

 ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ ปีนเขา ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ - ตรัง
ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ ทะเลหมอกแห่งแรกของเมืองตรัง อากาศดี วิวหลักล้าน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และ ชม...

 จุดชมวิว เสม็ดนางชี Unseen ของพังงา - พังงา
เสม็ดนางชี คำนี้มีความหมายมาจากอะไร ? เสม็ด ในภาษาใต้ เหม็ด/หมด,เหม็ดผ้า(ยกผ้าขึ้น) และ นางชี คือแม่...

 เขาศูนย์ สุดยอดทะเลหมอก - นครศรีธรรมราช
ถ้านึกถึงทะเลหมอกอากาศเย็นๆ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ แต่ที่นี่ เขาศูนย์ ทะเลหมอกภาค...

 ถ้ำเขาช้างหายถ้ำนี้มีเรื่องเล่า ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์กลางท้องทุ่ง - ตรัง
ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆ บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ สูงจากพื้นดิน 120 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร กับหินงอกหินย...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)