หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ► แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden

 แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
อาจยังมีหลายคนไม่ทราบว่าในประเทศไทยยังมีสถานที่อันสงบร่มรื่น ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันส่งเสริมต่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวภายในเกี่ยวกับตนเอง คำถามอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับโลกและชีวิต คำถามอันเก่าแก่ตั้งแต่มนุษยชาติกำเนิดขึ้น

เมืองสามหมอก (แม่ฮ่องสอน) เมืองเล็กๆในหุบเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในม่านหมอก ด้วยเส้นทางที่คดโค้งสูงชันที่ตัดขึ้นไปตามเทือกเขาถนนธงชัยแนวตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ เป็นบทท้าพิสูจน์สำหรับนักเดินทางที่ต้องบากบั่นฝ่าฟันกว่าจะถึงที่หมาย ด้วยเส้นทางที่ท้าทายสำหรับผู้รักการผจญภัยสู่เมืองสามหมอกเพื่อพบกับตำนานการเดินทางสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สนุกตื่นเต้นกับการล่องแก่งแม่น้ำปาย ผจญแก่งและความงามบริสุทธิ์ของสายน้ำท่ามกลางภูเขาสูง สายน้ำตกและหาดทรายชายฝั่ง ด้วยการเดินป่า ล่องแพและขี่ช้างท่องไพร อันเป็นวิถีธรรมชาติที่สงบอิสระ พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยใหญ่ ที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสัมผัสชนเผ่าปาด่อง มนุษย์ที่มีคอยาวที่สุดในโลก

จากการที่เราได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากอิทธิพลของการพัฒนาวัฒนธรรมโลกใหม๋ หรือ Globalization ทำให้เกิดวิกฤตการณ์แนะนำไปสู่แนวคิดที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่มั่นคงและให้มีความเข้าใจในรากฐานของตนเอง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวกระแสพระราชดำริในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองนับเป็นแนวทางออกที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อการฟื้นฟูของสังคม จากแนวคิดนี้ได้ก่อให้เกิดความฝันเกี่ยวกับ สวนแห่งความยั่งยืน โดยใช้ Greenwood Garden มาเป็นสถานที่ต้นแบบสำหรับภาคการพัฒนาการใช้ที่ดิน ในระดับชุมชน รูปแบบของสวนจะเป็นลักษณะของสวนแห่งการศึกษาเรียนรู้ และเปลี่ยนประสบการณ์ ปฏิบัติทดลองของชุมชน พื้นที่ของสวนเป็นการผสมผสานรูปแบบของภูมิทัศน์ชนบทประกอบด้วย แปลงสาธิตเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์พืชผล สังคมเกษตร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและศิลปพื้นบ้าน ฯลฯ

Greenwood Garden ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในหุบเขาโดยล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม มีต้นไม้มากมาย มีธารน้ำใสไหลตลอดปี สงบเงียบเรียบง่าย ปลอดภัยมีไมตรี เหมาะแก่การปลีกเร้นเพื่อใช้เวลาเพื่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวของชีวิต หลายๆคนอาจจะตื่นตะลึงดึ่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในขณะที่อีกหลายคนอาจชื่นชอบความเงียบสงบและบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติ...

Rating: 2.0/5 (4 votes cast)

รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
อาจยังมีหลายคนไม่ทราบว่าในประเทศไทยยังมีสถานที่อันสงบร่มรื่น ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันส่งเสริมต่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวภายในเกี่ยวกับตนเอง คำถามอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับโลกและชีวิต คำถามอันเก่าแก่ตั้งแต่มนุษยชาติกำเนิดขึ้น

เมืองสามหมอก (แม่ฮ่องสอน) เมืองเล็กๆในหุบเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในม่านหมอก ด้วยเส้นทางที่คดโค้งสูงชันที่ตัดขึ้นไปตามเทือกเขาถนนธงชัยแนวตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ เป็นบทท้าพิสูจน์สำหรับนักเดินทางที่ต้องบากบั่นฝ่าฟันกว่าจะถึงที่หมาย ด้วยเส้นทางที่ท้าทายสำหรับผู้รักการผจญภัยสู่เมืองสามหมอกเพื่อพบกับตำนานการเดินทางสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สนุกตื่นเต้นกับการล่องแก่งแม่น้ำปาย ผจญแก่งและความงามบริสุทธิ์ของสายน้ำท่ามกลางภูเขาสูง สายน้ำตกและหาดทรายชายฝั่ง ด้วยการเดินป่า ล่องแพและขี่ช้างท่องไพร อันเป็นวิถีธรรมชาติที่สงบอิสระ พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยใหญ่ ที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสัมผัสชนเผ่าปาด่อง มนุษย์ที่มีคอยาวที่สุดในโลก

จากการที่เราได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากอิทธิพลของการพัฒนาวัฒนธรรมโลกใหม๋ หรือ Globalization ทำให้เกิดวิกฤตการณ์แนะนำไปสู่แนวคิดที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่มั่นคงและให้มีความเข้าใจในรากฐานของตนเอง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวกระแสพระราชดำริในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองนับเป็นแนวทางออกที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อการฟื้นฟูของสังคม จากแนวคิดนี้ได้ก่อให้เกิดความฝันเกี่ยวกับ สวนแห่งความยั่งยืน โดยใช้ Greenwood Garden มาเป็นสถานที่ต้นแบบสำหรับภาคการพัฒนาการใช้ที่ดิน ในระดับชุมชน รูปแบบของสวนจะเป็นลักษณะของสวนแห่งการศึกษาเรียนรู้ และเปลี่ยนประสบการณ์ ปฏิบัติทดลองของชุมชน พื้นที่ของสวนเป็นการผสมผสานรูปแบบของภูมิทัศน์ชนบทประกอบด้วย แปลงสาธิตเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์พืชผล สังคมเกษตร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและศิลปพื้นบ้าน ฯลฯ

Greenwood Garden ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในหุบเขาโดยล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม มีต้นไม้มากมาย มีธารน้ำใสไหลตลอดปี สงบเงียบเรียบง่าย ปลอดภัยมีไมตรี เหมาะแก่การปลีกเร้นเพื่อใช้เวลาเพื่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวของชีวิต หลายๆคนอาจจะตื่นตะลึงดึ่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในขณะที่อีกหลายคนอาจชื่นชอบความเงียบสงบและบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติ...

*แก้ไขวันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา 12:36 น., โดย maehongson
 
maehongson
วันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 12:28 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ  แล้วเจอกันแม่ฮ่องสอน


ช่างถ่ายภาพ
 
mambo
วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 10:18 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
ยังไม่เคยไปคะ อยากไปแอ๋วเหนือตอนไหนจะไปนะคะ


 
nut
วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 10:57 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
จุดชมวิวกิ่วลม เส้นทางระหว่างปาย-แม่ฮ่องสอน

@mambo @nut - เดือนสิงหาคมแล้วครับ ช่วงนี้เริ่มหาข้อมูลได้แล้วครับ เพราะช่วงฤดูท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน คือเดือน พฤศจิกายน - มกราคม แนะนำให้จองทีพักแต่เนิ่นๆ (เดี๋ยวจะไม่มีที่พักโดยเฉพาะที่ปาย ตอนนี้บางแห่งเริ่มมีจองแล้ว, บางแห่งก็เต็มแล้ว) ยินดีต้อนรับสู่เมืองแม่ฮ่องสอนครับ!

จุดชมวิวกิ่วลม เส้นทางระหว่างปาย-แม่ฮ่องสอน

@mambo @nut - เดือนสิงหาคมแล้วครับ ช่วงนี้เริ่มหาข้อมูลได้แล้วครับ เพราะช่วงฤดูท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน คือเดือน พฤศจิกายน - มกราคม แนะนำให้จองทีพักแต่เนิ่นๆ (เดี๋ยวจะไม่มีที่พักโดยเฉพาะที่ปาย ตอนนี้บางแห่งเริ่มมีจองแล้ว, บางแห่งก็เต็มแล้ว) ยินดีต้อนรับสู่เมืองแม่ฮ่องสอนครับ!


 
Maehongson
วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 10:46 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ Greenwood Garden

เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ Greenwood Garden


 
Maehongson
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10:19 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
เดินป่าท่ามกลางข้าวไร่ของชนเผ่าลีซอ ที่ Greenwood Garden (July 15,2009)

เดินป่าท่ามกลางข้าวไร่ของชนเผ่าลีซอ ที่ Greenwood Garden (July 15,2009)


 
Maehongson
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10:22 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมกิจกรรมเดินป่า ชมวิถีชีวิตชาวเขา

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมกิจกรรมเดินป่า ชมวิถีชีวิตชาวเขา


 
Maehongson
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10:24 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
บ้านป่า Greenwood Garden

"ป่าคือสายสัมพันธภาพอันแนบแน่น ระหว่างชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นและอาศัยอยูในป่า เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน..." เสียงเจ้าของบ้านเริ่มบรรยาย

"เมื่อลูกไทรสุก นกเงือกและนกใหญ่ๆทั้งหลายก็กระโดดไปมาตามกิ่งไทร คอยจิกลูกไทรกินเป็นอาหาร ทำให้มีเศษลูกไทรหล่นร่วงลงไปยังพื้นเบื้องล่าง สัตว์ที่บินไม่ได้ เช่น ไก่ป่า เก้ง กวาง หมูป่า ก็พากันมากินลูกไทรที่ร่วงลงมาจากต้น สัตว์ที่กินเนื้อก็จะตามเข้ามาเพื่อจับเก้ง กวาง กินเป็นอาหาร ทำให้ช่วงที่ลูกไทรสุกนั้น จะเกิดมหกรรมย่อยๆของสรรพสัตว์ที่มาหากินในบริเวณต้นไทรนั้น

นอกจากนี้ เมื่อสัตว์เหล่านั้นได้กินลูกไทรเข้าไปแล้ว ก็จะได้นำเมล็ดไทรที่อยู่ในลูกนั้นไปขยายพันธุ์ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยการถ่ายเอาเมล็ดไทรออกมาตามที่ต่างๆที่มันได้ผ่านไป นานวันผ่านไป เมล็ดไทรนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นจนกลับกลายเป็นต้นไทรใหญ่อีกครั้งหนึ่ง...

จากสัมพันธภาพที่ซับซ้อนนี้เราจะได้เห็นว่า เราอาจจะปลูกต้นไม้ได้ แต่เราไม่สามารถปลูกป่าทดแทนทรัพยากรป่าไม้ที่สูญเสียไปได้เลย เพราะในป่านั้นไม่ใช่มีแค่เพียงต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่ป่านั้นได้รวบรวมสรรพชีวิต ทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเอาไว้มากมาย เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว แม้นกเพียงตัวเดียวหรือต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีค่ามากมายมหาศาล"

บ้านป่า Greenwood Garden

ขณะที่ความมืดมิดเริ่มย่างกรายเข้ามา ใครคนหนึ่งหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาจุด แล้วจ่อลงไปบนไส้ของตะเกียงน้ำมันดวงน้อยที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารกลางป่า

ไฟ เป็นต้นกำเนิดของแสงสว่าง...
ไฟ เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมของมนุษย์...
แต่ไฟก็สามารถเผาผลาญให้มนุษย์วอดวายไปได้เช่นกัน...

ท่ามกลางความมืดมิดนั้น แสงสว่างจากตะเกียงดวงน้อยช่วยขับไล่ความมืดมิดออกไปจากวงสนทนาบนโต๊ะอาหาร
ผมกับคุณเปิ้ลเป็นแขกรับเชิญของพี่ยุทธ ไกด์รุ่นพี่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในป่าลึก

"หนุ่ยจำได้ไหมว่า เคยกินข้าวกับแสงตะเกียงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?"
บทสนทนาประโยคแรกเริ่มต้น ในขณะที่ผมตักปลาส้ม เมนูจานเด็ดของมื้อนั้นเข้าปากเป็นคำแรกในชีวิต

"ไม่รู้สิพี่ นานแล้วมั้ง ทำไมเหรอ?" ผมหันกลับไปมองหน้าพี่ยุทธอย่างไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเขา

"เปล่า ถามดู อยากรู้ ถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราเกิดใช้พลังงานบนโลกไปจนหมด แล้วทุกๆคนต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้น" พี่ยุทธถามนำให้คิดกันเล่นๆ

"เราก็คงต้อง อืมม์..." ผมยังตั้งตัวไม่ติด เพราะกำลังเมามันกับปลาส้มอยู่

"เดินไปทำงาน หรือถ้ารวยหน่อยก็ขี่จักรยานแบบคุณอุ้ม" เสียงคุณเปิ้ลดังขึ้นมาเป็นครั้งแรก

"พอมืดหน่อยเราก็ต้องออกมานอกบ้าน มานั่งดูดาวพระศุกร์ไปพร้อมๆกับดาวลูกไก่ ดาวจระเข้ แทนที่จะได้ดูดาวพระศุกร์กับคุณภาคย์ในจอทีวี"
คงแปลกดีนะ ถ้าวันหนึ่งมาถึงเพราะมนุษย์เราได้พัฒนาสังคมเมืองออกไปไกลมาก จนกระทั่งบางที่เราก็นึกไม่ถึงว่า เดิมที่นั้นบรรพบุรุษเรามาจากไหน...

?...


บ้านป่า Greenwood Garden

"ป่าคือสายสัมพันธภาพอันแนบแน่น ระหว่างชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นและอาศัยอยูในป่า เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน..." เสียงเจ้าของบ้านเริ่มบรรยาย

"เมื่อลูกไทรสุก นกเงือกและนกใหญ่ๆทั้งหลายก็กระโดดไปมาตามกิ่งไทร คอยจิกลูกไทรกินเป็นอาหาร ทำให้มีเศษลูกไทรหล่นร่วงลงไปยังพื้นเบื้องล่าง สัตว์ที่บินไม่ได้ เช่น ไก่ป่า เก้ง กวาง หมูป่า ก็พากันมากินลูกไทรที่ร่วงลงมาจากต้น สัตว์ที่กินเนื้อก็จะตามเข้ามาเพื่อจับเก้ง กวาง กินเป็นอาหาร ทำให้ช่วงที่ลูกไทรสุกนั้น จะเกิดมหกรรมย่อยๆของสรรพสัตว์ที่มาหากินในบริเวณต้นไทรนั้น

นอกจากนี้ เมื่อสัตว์เหล่านั้นได้กินลูกไทรเข้าไปแล้ว ก็จะได้นำเมล็ดไทรที่อยู่ในลูกนั้นไปขยายพันธุ์ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยการถ่ายเอาเมล็ดไทรออกมาตามที่ต่างๆที่มันได้ผ่านไป นานวันผ่านไป เมล็ดไทรนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นจนกลับกลายเป็นต้นไทรใหญ่อีกครั้งหนึ่ง...

จากสัมพันธภาพที่ซับซ้อนนี้เราจะได้เห็นว่า เราอาจจะปลูกต้นไม้ได้ แต่เราไม่สามารถปลูกป่าทดแทนทรัพยากรป่าไม้ที่สูญเสียไปได้เลย เพราะในป่านั้นไม่ใช่มีแค่เพียงต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่ป่านั้นได้รวบรวมสรรพชีวิต ทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเอาไว้มากมาย เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว แม้นกเพียงตัวเดียวหรือต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีค่ามากมายมหาศาล"

บ้านป่า Greenwood Garden

ขณะที่ความมืดมิดเริ่มย่างกรายเข้ามา ใครคนหนึ่งหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาจุด แล้วจ่อลงไปบนไส้ของตะเกียงน้ำมันดวงน้อยที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารกลางป่า

ไฟ เป็นต้นกำเนิดของแสงสว่าง...
ไฟ เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมของมนุษย์...
แต่ไฟก็สามารถเผาผลาญให้มนุษย์วอดวายไปได้เช่นกัน...

ท่ามกลางความมืดมิดนั้น แสงสว่างจากตะเกียงดวงน้อยช่วยขับไล่ความมืดมิดออกไปจากวงสนทนาบนโต๊ะอาหาร
ผมกับคุณเปิ้ลเป็นแขกรับเชิญของพี่ยุทธ ไกด์รุ่นพี่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในป่าลึก

"หนุ่ยจำได้ไหมว่า เคยกินข้าวกับแสงตะเกียงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?"
บทสนทนาประโยคแรกเริ่มต้น ในขณะที่ผมตักปลาส้ม เมนูจานเด็ดของมื้อนั้นเข้าปากเป็นคำแรกในชีวิต

"ไม่รู้สิพี่ นานแล้วมั้ง ทำไมเหรอ?" ผมหันกลับไปมองหน้าพี่ยุทธอย่างไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเขา

"เปล่า ถามดู อยากรู้ ถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราเกิดใช้พลังงานบนโลกไปจนหมด แล้วทุกๆคนต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้น" พี่ยุทธถามนำให้คิดกันเล่นๆ

"เราก็คงต้อง อืมม์..." ผมยังตั้งตัวไม่ติด เพราะกำลังเมามันกับปลาส้มอยู่

"เดินไปทำงาน หรือถ้ารวยหน่อยก็ขี่จักรยานแบบคุณอุ้ม" เสียงคุณเปิ้ลดังขึ้นมาเป็นครั้งแรก

"พอมืดหน่อยเราก็ต้องออกมานอกบ้าน มานั่งดูดาวพระศุกร์ไปพร้อมๆกับดาวลูกไก่ ดาวจระเข้ แทนที่จะได้ดูดาวพระศุกร์กับคุณภาคย์ในจอทีวี"
คงแปลกดีนะ ถ้าวันหนึ่งมาถึงเพราะมนุษย์เราได้พัฒนาสังคมเมืองออกไปไกลมาก จนกระทั่งบางที่เราก็นึกไม่ถึงว่า เดิมที่นั้นบรรพบุรุษเรามาจากไหน...

?... 
maehongson
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 13:13 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ แม่ฮ่องสอน Greenwood Garden
Greenwood Garden (Eco-Adventure camp & Retreat center)
หมายเหตุ: เนื่องจากตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ ปิดบริการชั่วคราว

Greenwood Garden (Eco-Adventure camp & Retreat center)
หมายเหตุ: เนื่องจากตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ ปิดบริการชั่วคราว*แก้ไขวันที่: 16-Aug-2009 13:36:00, โดย maehongson
 
maehongson
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 13:26 น.

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ทริปท่องเที่ยว [มากกว่า 3 รูป]

 สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร - ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่ จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา ...

 ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป... - สุราษฎร์ธานี
เมื่อพูดถึงเกาะสมุยก็จะนึกถึงเกาะที่น่าท่องเที่ยว มีทะเลสวยๆ มีต้นมะพร้าวเยอะๆ มีลิงปีนต้นมะพร้าว ...

 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน - ตรัง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จา...

 ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ ปีนเขา ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ - ตรัง
ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ ทะเลหมอกแห่งแรกของเมืองตรัง อากาศดี วิวหลักล้าน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และ ชม...

 จุดชมวิว เสม็ดนางชี Unseen ของพังงา - พังงา
เสม็ดนางชี คำนี้มีความหมายมาจากอะไร ? เสม็ด ในภาษาใต้ เหม็ด/หมด,เหม็ดผ้า(ยกผ้าขึ้น) และ นางชี คือแม่...

 เขาศูนย์ สุดยอดทะเลหมอก - นครศรีธรรมราช
ถ้านึกถึงทะเลหมอกอากาศเย็นๆ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ แต่ที่นี่ เขาศูนย์ ทะเลหมอกภาค...

 ถ้ำเขาช้างหายถ้ำนี้มีเรื่องเล่า ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์กลางท้องทุ่ง - ตรัง
ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆ บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ สูงจากพื้นดิน 120 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร กับหินงอกหินย...

 หาดยาว ณ ตรัง - ตรัง
หาดยาวจังหวัดตรังอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 48 กม. ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง การขับรถสามารถใช้เส้นทา...

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏในเรื่องโดนใจที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)

หน้าหลัก | ตั้งกระทู้ | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่เวบไซต์ | ลงโฆษณาเวปไซต์
Copyright © 2009 - 2020 เที่ยวเมืองไทย 360 องศา, All rights reserved.,
Powered by https://www.muangthai360.com, E-mail : muangthai360[at]gmail.com, LineID: muangthai360

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์