หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดภูเก็ต ► ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52

 ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ใกล้จะเริ่มแล้วครับสำหรับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ต “ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต” หรือที่เรียกตามภาษาภูเก็ตก็คือ “เจี๊ยะฉ่าย” ประเพณีนี้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี 

สำหรับปีนี้งานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 ปีนี้เขาประกาศว่าจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี (ผมเห็นทุกปีก็ประกาศแบบนี้ทุกปี 555) สำหรับท่านที่มาเที่ยวภูเก็ตในช่วงนี้รับรองว่าสนุกคึกคักแน่นอนที่ภูเก็ตช่วงนี้ตามท้องถนนในภูเก็ตจะประดับประดาด้วยธงกินเจเต็มไปทั่วเมืองภูเก็ตเลยครับ สำหรับงานนี้ก็จะมีกิจกรรมแต่ล่ะศาลเจ้าตลอดทั้ง 9 วัน ผมได้นำรายละเอียดของกิจกรรมแต่ล่ะวันที่น่าสนใจมาลงไว้ ณ.ที่นี่น่ะครับ

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง) 
วันที่ 20 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าสะปำ (แห่พระรอบเมือง) 
  
วันที่ 21 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าสามกอง (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าเชิงทะเล (บ้านม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล) 
  
วันที่ 22 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ากะทู้ (หาดป่าตอง) 
  ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่ (บ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน) 
  ศาลเจ้าสะปำ (บริเวณหมู่บ้านสะปำ) 
  
วันที่ 23 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าบางเหนียว (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าเชิงทะเล (ในเขตอำเภอถลาง) 
  ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (พิธีแห่พระบ้านไม้ขาว) 
    
วันที่ 24 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่) 
    
วันที่ 25 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้ากะทู้ (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ (ในเขต อ.ถลาง) 
    
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง (แห่พระรอบเมือง) 


พิธีลุยไฟแต่ละศาลเจ้า (โก้ยโห้ย) 
23 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามท่าเรือ 
20.00 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) 
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย 
21.00 น. อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) 
21.00 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
    
25 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
20.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
20.09 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
    
26 ตุลาคม 2552 
15.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (กะทู้) 
    
    
พิธีขึ้นบันไดมีด 
24 ตุลาคม 2552 
19.59 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
20.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
20.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
    
    
พิธีเดินสะพานตะปู 
24 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
20.09 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
 
    
พิธีสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน) 
25 ตุลาคม 2552 
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย 
    
26 ตุลาคม 2552 
18.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
18.30 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
19.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
19.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
20.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (กะทู้) 
20.00 น. อ๊ามบ้านท่าเรือ 
20.00 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) 


   

รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ใกล้จะเริ่มแล้วครับสำหรับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ต “ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต” หรือที่เรียกตามภาษาภูเก็ตก็คือ “เจี๊ยะฉ่าย” ประเพณีนี้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี 

สำหรับปีนี้งานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 ปีนี้เขาประกาศว่าจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี (ผมเห็นทุกปีก็ประกาศแบบนี้ทุกปี 555) สำหรับท่านที่มาเที่ยวภูเก็ตในช่วงนี้รับรองว่าสนุกคึกคักแน่นอนที่ภูเก็ตช่วงนี้ตามท้องถนนในภูเก็ตจะประดับประดาด้วยธงกินเจเต็มไปทั่วเมืองภูเก็ตเลยครับ สำหรับงานนี้ก็จะมีกิจกรรมแต่ล่ะศาลเจ้าตลอดทั้ง 9 วัน ผมได้นำรายละเอียดของกิจกรรมแต่ล่ะวันที่น่าสนใจมาลงไว้ ณ.ที่นี่น่ะครับ

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง) 
วันที่ 20 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าสะปำ (แห่พระรอบเมือง) 
  
วันที่ 21 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าสามกอง (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าเชิงทะเล (บ้านม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล) 
  
วันที่ 22 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ากะทู้ (หาดป่าตอง) 
  ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่ (บ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน) 
  ศาลเจ้าสะปำ (บริเวณหมู่บ้านสะปำ) 
  
วันที่ 23 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าบางเหนียว (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าเชิงทะเล (ในเขตอำเภอถลาง) 
  ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (พิธีแห่พระบ้านไม้ขาว) 
    
วันที่ 24 ตุลาคม 2552  
  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่) 
    
วันที่ 25 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้ากะทู้ (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (แห่พระรอบเมือง) 
  ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ (ในเขต อ.ถลาง) 
    
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 
  ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง (แห่พระรอบเมือง) 


พิธีลุยไฟแต่ละศาลเจ้า (โก้ยโห้ย) 
23 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามท่าเรือ 
20.00 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) 
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย 
21.00 น. อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง) 
21.00 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
    
25 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
20.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
20.09 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
    
26 ตุลาคม 2552 
15.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (กะทู้) 
    
    
พิธีขึ้นบันไดมีด 
24 ตุลาคม 2552 
19.59 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
20.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
20.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
    
    
พิธีเดินสะพานตะปู 
24 ตุลาคม 2552 
20.00 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
20.09 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
 
    
พิธีสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน) 
25 ตุลาคม 2552 
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย 
    
26 ตุลาคม 2552 
18.00 น. อ๊ามบางเหนียว 
18.30 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล) 
19.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง) 
19.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ) 
20.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (กะทู้) 
20.00 น. อ๊ามบ้านท่าเรือ 
20.00 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) 


   

ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:30 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:32 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:34 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:34 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:35 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:37 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:37 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปี52
ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว

ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว


ช่างถ่ายภาพ
 
yutphuket
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 13:38 น.

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวเทศกาลรื่นเริงประเพณีทั่วไทย

 ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน - พัทลุง
ตลาดเด็ดประเทศไทยหลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นที่นาเก่า ที่ทิ้งรกร้างมากว่า ...

 ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก - ตาก
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธ...

 ปีใหม่นี้ กินข้าวใหม่ม้ง อำเภอพบพระ - ตาก
10-16 ม.ค. 2559 ณ สวนสาธารณะเกาะกลางบ้านป่าคา อ.พบพระ จ.ตาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวม...

 อิ่มบุญในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดควนสวรรค์ - ตรัง
มาเที่ยวงานบุญ อิ่มเอมใจ ในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดควนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเ...

 เที่ยวประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 สงขลา - สงขลา
ปีนี้ประเพณีชักพระ (ลากพระ) จัดขึ้นที่บริเวณลานดอกแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา มีเรือพระหลายวัดร่วมเข้าประกว...

 ชมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 หัวข้อ อนาคตเกษตรไทย - สงขลา
มีโอกาศได้มาชมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 อีกครั้ง ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-1...

 เที่ยวงานเทศกาลโคมไฟ สวนสาธารณะหาดใหญ่ - สงขลา
แวะมาเที่ยวกันนะคะ จัดช่วงเดือน พ.ย. ถึง เดือน ก.พ. ของทุกปี คะ...

 ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร - ยโสธร
งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศา...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)