หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ► เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ

 เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
เคป แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องวัดวาอารามอันเก่าแก่และสวยงาม โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุ ของหายาก และของสะสม พร้อมร่วมสัมผัสวิถีชีวิตคนกรุงเก่าและพระราชจริยวัตรของกษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนการเรียนรู้ตำราคชสารโบราณ ปิดท้ายด้วยการพักผ่อนอันแสนสบายที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
เคป แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องวัดวาอารามอันเก่าแก่และสวยงาม โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุ ของหายาก และของสะสม พร้อมร่วมสัมผัสวิถีชีวิตคนกรุงเก่าและพระราชจริยวัตรของกษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนการเรียนรู้ตำราคชสารโบราณ ปิดท้ายด้วยการพักผ่อนอันแสนสบายที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:49 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน เป็นทั้งศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆ สมัยอดีตที่ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นั้น จะได้พบกับโบราณสถาน และวัดเก่าแก่อันเลื่องชื่อ ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญอยู่หลายเหตุการณ์และหลายช่วงเวลาตามยุคสมัย ในทริปนี้เริ่มด้วยการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช้างไทยในสมัยอยุธยา รวมถึงวิธีการคัดเลือกช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองและการฝึกช้างไทยตามตำราคชสารตำราโบราณแห่งการคัดเลือกช้างมงคล คู่บ้านคู่เมือง

พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน เป็นทั้งศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆ สมัยอดีตที่ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นั้น จะได้พบกับโบราณสถาน และวัดเก่าแก่อันเลื่องชื่อ ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญอยู่หลายเหตุการณ์และหลายช่วงเวลาตามยุคสมัย ในทริปนี้เริ่มด้วยการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช้างไทยในสมัยอยุธยา รวมถึงวิธีการคัดเลือกช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองและการฝึกช้างไทยตามตำราคชสารตำราโบราณแห่งการคัดเลือกช้างมงคล คู่บ้านคู่เมือง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:50 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
แวะรับประทานอาหารสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหาร California Steak (แคลิฟอร์เนีย สเต็ก) โรงแรมแคนทารี อยุธยา ต่อด้วยเบเกอรี และเครื่องดื่ม จากร้านคาเฟ่ แคนทารี อยุธยา 

แวะรับประทานอาหารสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหาร California Steak (แคลิฟอร์เนีย สเต็ก) โรงแรมแคนทารี อยุธยา ต่อด้วยเบเกอรี และเครื่องดื่ม จากร้านคาเฟ่ แคนทารี อยุธยา 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:52 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
หลังอาหารกลางวันเราเดินทางต่อไปสัมผัสสถานที่จริงอันเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของกษัตริย์และบรรพชนไทยในสมัยอยุธยา ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของจังหวัดเกี่ยวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีพระเจดีย์ทรงกลม 3 องค์เป็นจุดเด่นของวัดและเป็นเจดีย์แบบลังกา ซึ่งวัดนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่ซึ่งใช้ในการประกอบพระราชพิธีอันสำคัญต่างๆ รวมถึงเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาถึง 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นวัดหลวงประจำพระราชวัง ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชม วัดมเหยงคณ์ วัดอันเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีเจดีย์ฐานช้างล้อมเป็นองค์ประธานของวัด ซึ่งนับเป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

หลังอาหารกลางวันเราเดินทางต่อไปสัมผัสสถานที่จริงอันเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของกษัตริย์และบรรพชนไทยในสมัยอยุธยา ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของจังหวัดเกี่ยวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีพระเจดีย์ทรงกลม 3 องค์เป็นจุดเด่นของวัดและเป็นเจดีย์แบบลังกา ซึ่งวัดนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่ซึ่งใช้ในการประกอบพระราชพิธีอันสำคัญต่างๆ รวมถึงเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาถึง 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นวัดหลวงประจำพระราชวัง ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชม วัดมเหยงคณ์ วัดอันเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีเจดีย์ฐานช้างล้อมเป็นองค์ประธานของวัด ซึ่งนับเป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:52 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
หลังจากนั้นจบทริปวันแรกอันแสนพิเศษด้วยการเข้าเช็คอินและพักผ่อนหลับสบายที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อีกหนึ่งโรงแรมในแบรนด์ คามิโอ คอลเล็คชั่น ในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ที่จะให้บริการอย่างมีระดับสำหรับลูกค้าระยะสั้น และในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ตเม้นต์สำหรับลูกค้าพักระยะยาว นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ศูนย์กลางสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมโบราณ และนิคมอุตสาหกรรม การออกแบบเน้นความทันสมัย เรียบง่าย และหรูหรา พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ห้องอ่านหนังสือที่บริการชา กาแฟ และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

หลังจากนั้นจบทริปวันแรกอันแสนพิเศษด้วยการเข้าเช็คอินและพักผ่อนหลับสบายที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อีกหนึ่งโรงแรมในแบรนด์ คามิโอ คอลเล็คชั่น ในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ที่จะให้บริการอย่างมีระดับสำหรับลูกค้าระยะสั้น และในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ตเม้นต์สำหรับลูกค้าพักระยะยาว นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ศูนย์กลางสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมโบราณ และนิคมอุตสาหกรรม การออกแบบเน้นความทันสมัย เรียบง่าย และหรูหรา พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ ห้องอ่านหนังสือที่บริการชา กาแฟ และฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:53 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  อยุธยา มีห้องพักให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ห้องดีลักซ์, ห้องสตูดิโอสวีท และห้องสวีท 1 ห้องนอน ทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี เน้นความเรียบง่าย แต่ดูดีมีระดับ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโทรทัศน์แอลอีดี เครื่องเสียง เครื่องเล่นดีวีดี โดยส่วนเตียงนอนแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนจากบริเวณพักผ่อนและรับประทานอาหาร มีมุมเครื่องครัว สำหรับประกอบอาหารได้เองแบบสบายๆ พร้อมยังมีโปรโมชั่นพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์) กับโปรโมชั่น Weekend Specials ในราคาสุดพิเศษ จากเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ในราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 1,800 บาท เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2560

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  อยุธยา มีห้องพักให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ห้องดีลักซ์, ห้องสตูดิโอสวีท และห้องสวีท 1 ห้องนอน ทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี เน้นความเรียบง่าย แต่ดูดีมีระดับ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโทรทัศน์แอลอีดี เครื่องเสียง เครื่องเล่นดีวีดี โดยส่วนเตียงนอนแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนจากบริเวณพักผ่อนและรับประทานอาหาร มีมุมเครื่องครัว สำหรับประกอบอาหารได้เองแบบสบายๆ พร้อมยังมีโปรโมชั่นพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์) กับโปรโมชั่น Weekend Specials ในราคาสุดพิเศษ จากเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ในราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 1,800 บาท เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2560


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:53 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
นอกจากนี้ ยังมีบริการครบวงจรในเรื่องการจัดงานเลี้ยงและจัดประชุมสัมมนา ด้วยบริเวณโรงแรมมีพื้นที่กว้างขวาง และห้องประชุมที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาสำหรับ 300 คน และห้องประชุมขนาดย่อยอีกหลายขนาด พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ระดับมาตรฐานสำหรับการจัดประชุม และพิเศษไปกับ Special Meeting Package สุดคุ้ม สำหรับการจัดประชุมและสัมมนากับโรงแรมในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,680 บาท/ท่าน สำหรับห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า คอฟฟี่เบรค และ อาหารกลางวัน อย่างละ 1 มื้อ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบริการระดับมืออาชีพ รับมอบสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ อัพเกรดห้องพัก VIP  และบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมในเครือฯ 1 คืน ฟรี ตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 ธันวาคม 2560 ภายในโรงแรมยังมีห้องอาหาร Tapestry (แทพเพสทรี) ที่บริการอาหารจีนกวางตุ้ง ติ่มซำ อาหารไทย และอาหารนานาชาติ ควบคุมด้วยเชฟระดับมาตรฐาน เน้นการใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 24.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ และเซอร์วิส อพาร์ตเม้นต์ อยุธยา เลขที่ 210, 211, 148 ม. 5 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3521-2535, แฟ็กซ์ 0-3521-2536, อีเมล์ reservations@kameohotel-ayutthaya.com 

นอกจากนี้ ยังมีบริการครบวงจรในเรื่องการจัดงานเลี้ยงและจัดประชุมสัมมนา ด้วยบริเวณโรงแรมมีพื้นที่กว้างขวาง และห้องประชุมที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาสำหรับ 300 คน และห้องประชุมขนาดย่อยอีกหลายขนาด พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ระดับมาตรฐานสำหรับการจัดประชุม และพิเศษไปกับ Special Meeting Package สุดคุ้ม สำหรับการจัดประชุมและสัมมนากับโรงแรมในเครือเคป & แคนทารี โฮเทลส์ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,680 บาท/ท่าน สำหรับห้องพัก 1 คืน รวมอาหารเช้า คอฟฟี่เบรค และ อาหารกลางวัน อย่างละ 1 มื้อ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบริการระดับมืออาชีพ รับมอบสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ อัพเกรดห้องพัก VIP  และบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมในเครือฯ 1 คืน ฟรี ตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 ธันวาคม 2560 ภายในโรงแรมยังมีห้องอาหาร Tapestry (แทพเพสทรี) ที่บริการอาหารจีนกวางตุ้ง ติ่มซำ อาหารไทย และอาหารนานาชาติ ควบคุมด้วยเชฟระดับมาตรฐาน เน้นการใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 24.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ และเซอร์วิส อพาร์ตเม้นต์ อยุธยา เลขที่ 210, 211, 148 ม. 5 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3521-2535, แฟ็กซ์ 0-3521-2536, อีเมล์ reservations@kameohotel-ayutthaya.com 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:54 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
สำหรับคาเฟ่ แคนทารี อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของโรงแรมแคนทารี โฮเทลส์ อยุธยา ซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมเคป & แคนทารี โฮเทลส์ เช่นกัน เป็นร้านกาแฟ เบเกอรีขนาดเล็กสุดเก๋ และรับรองความอร่อยของสูตรต่างๆ จากการคัดสรรอย่างดีของเชฟมืออาชีพ บรรยากาศร้านใช้กระจกในการทำร้านให้ผสมผสานกับพื้นไม้ ตกแต่งด้วยโคมไฟและต้นไม้ให้ดูร่มรื่น  โดยเน้นความสบาย ชิค ชิล เหมาะแก่การนั่งเล่น พักผ่อน ถ่ายรูป และเช็คอิน ด้านเมนูอาหารที่นี่จะเน้นอาหารคาวเป็นพิซซ่าหน้าต่างๆ สูตรเฉพาะของทางร้าน และมีชา กาแฟ เครื่องดื่มกลิ่นหอมกรุ่น กับรสละมุนของเค้ก เครป เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน พร้อมไอศกรีมอิตาเลียนระดับพรีเมี่ยมกว่าสิบรสชาติ และพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560  คาเฟ่ แคนทารี อยุธยา ขอเชิญชวนคนรักการดื่มทุกท่านร่วมฉลองช่วงเวลาพิเศษ พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ เมื่อซื้อเบียร์ หรือ ค็อกเทล 1 แก้ว รับ ฟรี 1 แก้ว !!! เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.  เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call centre: 1627

สำหรับคาเฟ่ แคนทารี อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของโรงแรมแคนทารี โฮเทลส์ อยุธยา ซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมเคป & แคนทารี โฮเทลส์ เช่นกัน เป็นร้านกาแฟ เบเกอรีขนาดเล็กสุดเก๋ และรับรองความอร่อยของสูตรต่างๆ จากการคัดสรรอย่างดีของเชฟมืออาชีพ บรรยากาศร้านใช้กระจกในการทำร้านให้ผสมผสานกับพื้นไม้ ตกแต่งด้วยโคมไฟและต้นไม้ให้ดูร่มรื่น  โดยเน้นความสบาย ชิค ชิล เหมาะแก่การนั่งเล่น พักผ่อน ถ่ายรูป และเช็คอิน ด้านเมนูอาหารที่นี่จะเน้นอาหารคาวเป็นพิซซ่าหน้าต่างๆ สูตรเฉพาะของทางร้าน และมีชา กาแฟ เครื่องดื่มกลิ่นหอมกรุ่น กับรสละมุนของเค้ก เครป เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน พร้อมไอศกรีมอิตาเลียนระดับพรีเมี่ยมกว่าสิบรสชาติ และพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560  คาเฟ่ แคนทารี อยุธยา ขอเชิญชวนคนรักการดื่มทุกท่านร่วมฉลองช่วงเวลาพิเศษ พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ เมื่อซื้อเบียร์ หรือ ค็อกเทล 1 แก้ว รับ ฟรี 1 แก้ว !!! เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.  เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call centre: 1627


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11:56 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ชวนตามรอยช้างไทยสมัยกรุงศรีฯ
ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ เรามุ่งหน้าสู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา แวะพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น นิทรรศการของสะสมจาก รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้รักในการสะสมของเล่นในยุคเก่าและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นสมัยสุโขทัย ของเล่นจากต่างประเทศ เครื่องรางของขลังแบบโบราณ รวมไปถึงของเล่นร่วมสมัยจากภาพยนตร์และการ์ตูนชั้นนำเรื่องต่างๆ กับบรรยากาศคล้ายบ้านพัก 2 ชั้น โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิด จากนั้นปิดท้ายทริปด้วยการไหว้พระ ชมอารามวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในยุคสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดงามแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายจากสงครามกับพม่า เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองนั่นเองเป็นเหตุให้โบราณสถานและโบราณวัตถุยังคงมีร่องรอยความงามไว้ให้ชื่นชมนับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2253-3791-7 คุณนภษร ต่อ 144  และ คุณปุญญาภา , คุณรมณีย์ และคุณวรัญญา ต่อ 215

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ เรามุ่งหน้าสู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา แวะพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น นิทรรศการของสะสมจาก รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้รักในการสะสมของเล่นในยุคเก่าและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นสมัยสุโขทัย ของเล่นจากต่างประเทศ เครื่องรางของขลังแบบโบราณ รวมไปถึงของเล่นร่วมสมัยจากภาพยนตร์และการ์ตูนชั้นนำเรื่องต่างๆ กับบรรยากาศคล้ายบ้านพัก 2 ชั้น โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิด จากนั้นปิดท้ายทริปด้วยการไหว้พระ ชมอารามวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในยุคสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดงามแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายจากสงครามกับพม่า เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองนั่นเองเป็นเหตุให้โบราณสถานและโบราณวัตถุยังคงมีร่องรอยความงามไว้ให้ชื่นชมนับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2253-3791-7 คุณนภษร ต่อ 144  และ คุณปุญญาภา , คุณรมณีย์ และคุณวรัญญา ต่อ 215


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 12:02 น.

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยว งานประเพณี

 โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จัดบริการห้องประชุมแบบ New Normal - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เตรียมความพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถจัดงานประชุมทั้งแบบอินดอร์แล...

 นวดไทย แบบนิว นอร์มอล - กรุงเทพมหานคร
เปิดแล้ว โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ “นวดไทย แบบนิว นอร์มอล” ก...

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุดยอดความอร่อยของอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่นเลิศรส เดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านคุณ - ชลบุรี
โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง บริการจัดส่งความอร่อยถึงบ้าน และที่ทำงานของคุณ กับหลากหลายเมนูความอร่อยใน...

 เฟรนช์ฟรายส์ และ ปีกไก่ปรุงรส รสชาติใหม่จากเบย์ เลาจน์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค พร้อมเสิร์ฟเพิ่มความจัดจ้าน 'เชคฟรายส์' มันฝรั่งทอดร้อนๆ กรอบนอก นุ่มใน เขย่าเ...

 กาแฟดำสกัดเย็น “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” ที่เปอร์ทิส คอนเนอร์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเสนอกาแฟสกัดเย็นเมนูโปรดของคนคอกาแฟ “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” เครื่องดื่มสูตรพ...

 อิตาเลี่ยน โซดา ซีซั่นรับหน้าร้อน - กรุงเทพมหานคร
ซัมเมอร์นี้ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาคลายร้อนกันง่ายๆ สบายๆ สไตล์คนมีคลาสกับ “อิตาเลี่ยน โซด...

 การชงชาอู่หลงต้นตำรับ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์การชงชาอู่หลงต้นตำรับที่จะทำให้คุณรู้สึกดื่มด่ำและอิน...

 เครปข้าวเหนียวมะม่วง - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาเพลิดเพลินกับเมนูสุดฟิน “เครปข้าวเหนียวมะม่วง” แป้งเครปใบเตยสีเขียว...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)